Ρυθμίσεις

Opens the settings dialog box where you can adjust the following settings:

  • On screen playing tips: choose between setting game tips ON or OFF. The default is ON to help you understand how to play the games during the first few times.
  • Ήχος: Ενεργοποιήστε τα ηχητικά εφφέ του παιχνιδιού ON ή OFF.
  • Μουσική υπόκρουση: Ενεργοποιήστε τη μουσική υπόκρουση του παιχνιδιού ON ή OFF.
  • Προεπιλεγμένη τιμή κάρτας: Διαλέξτε την αξία της κάρτας που έχει επιλεγεί από προεπιλογή όταν ανοίγετε ένα παιχνίδι. Η προεπιλογή είναι μία.